Aanmelden    NeeJa
    Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Loopgroep Houten, onder de bepalingen zoals
    vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging én de Atletiekunie.

    Mocht je bezwaar hebben tegen het delen van jouw persoonsgegevens stuur dan een e-mail naar leden@loopgroephouten.nl.